Folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség. Használható-e a CBD-olaj cukorbetegség kezelésére vagy megelőzésére?


A bázis inzulinpótláshoz képest a premix inzulinterápia jobban megközelíti a fiziológiás inzulinprofilt, és bizonyos esetekben alternatívája lehet az intenzív inzulinkezelésnek, amennyiben az nem kivitelezhetô. Figyelembe kell azonban venni, hogy ha a kezelés humán premix inzulinnal történik, akkor nem ritka az éjszakai hypoglykaemia. Ezenkívül az injekciózás és az étkezés között mintegy perces kivárásra van szükség.

Ha viszont analóg premix inzulinokat alkalmazunk, akkor nincs szükség kivárásra, és mind a súlyos, mind az éjszakai hypoglykaemia ritkábban fordul folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség, mint a humán premix inzulinnal végzett kezelés mellett. Az analóg premix inzulinnal végzett kezelés elônyét a humán premix inzulinhoz képest számos prospektív, véletlen besorolásos vizsgálatban és nagyszámú retrospektív elemzésben igazolták.

Használható-e a CBD-olaj cukorbetegség kezelésére vagy megelőzésére?

A szerzô ezeket az eredményeket foglalja össze, kiemelve a premix inzulinanalóg kezelés elônyös hatásait a 2-es típusú diabetes kezelésében. Premixed insulin therapy provides an insulin profile that is closer to the physiological profile than that achieved by basal insulin supplementation and, in some cases, may serve as an alternative treatment in patients for whom intensified insulin therapy is unsuitable.

However, if premixed human insulins are used, nocturnal hypoglycaemia occurs relatively frequently. Furthermore, patients must keep a lag-time of minutes between the injection of insulin and eating. In contrast, if premixed insulin analogues are used, there is no need for such lag-time and both nocturnal and severe hypoglycaemia are less frequent than with human premixed therapy.

The superiority of premixed insulin analogues compared with premixed human insulin therapy has been confirmed by a number of prospective, randomised controlled trials and retrospective analyses. The author summarises the results of these studies, emphasising the beneficial effects of premixed insulin analogues in the therapy of type 2 diabetes.

Érkezett: július 3. Elfogadva: július 5. Hat-nyolc évvel a 2-es típusú diabetes mellitus diagnózisának felállítása után a betegek többsége már inzulinkezelést igényelne.

A tapasztalat szerint erre azonban csak többéves késéssel kerül sor.

Görögszéna - szélhajtó, puffadás ellen

A késés oka elsôsorban a betegek ellenállása az inzulininjekcióval szemben. Az ellenállás okát számos szakember annak tulajdonítja, hogy a betegek félnek a tûszúrástól.

Természetesen nemcsak az inzulin beadása, hanem az inzulinkezelés mellett elôírt rendszeres vércukor-önellenôrzés is naponta többszöri tûszúrást jelent. A vércukorméréshez általában az ujjbegybôl vesszük a vért, ami kifejezetten fájdalmas. A betegnek összes egyéb tevékenységét úgy kell tervezni, hogy azok az inzulininjekciókkal és az étkezésekkel összhangban legyenek. A 2-es típusú cukorbetegek esetében az elsôként leggyakrabban alkalmazott inzulinkezelési forma a BOT basal insulin supplemented oral therapy.

Ennek során a nappali tablettás kezelést esti, általában a lefekvéskor adott bed time bázisinzulinnal egészítjük ki. A terápia fô elônye a biztonság és az egyszerûség, különösen ha az analóg bázisinzulinnal történik; ez segítheti az inzulin elfogadását és használatának elsajátítását.

Ugyanakkor ez a kezelés alkalmatlan arra, hogy a nap folyamán visszafogja a postprandialis PP vércukorszint túlzott emelkedését.

Másrészt, ha a BOT humán NPH inzulinnal történik, akkor nem ritka a hypoglykaemia az éjszaka közepén, megjelenése a dózis megfelelô emelésének gátja lehet. Gyakori a gyors testsúlynövekedés is a kezelés megkezdése után. A BOT nem reprodukálja a fiziológiás inzulinelválasztást, és hosszú távon nem biztosít megfelelô anyagcserekontrollt.

A fiziológiás inzulinelválasztás legjobban intenzív analóg inzulinkezeléssel utánozható. Ez a terápia ajánlott 1-es típusú diabetesben T1DMde javasolható minden 2-es típusú cukorbetegnek T2DM is, aki elfogadja a napi többszöri általában négyszeri inzulininjekciót és a napi szori otthoni vércukor-ellenôrzést.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem minden idôs beteg alkalmas az intenzív inzulinterápiára.

A mio-inozitol jótékony hatása inzulint

A fenti két kezelési forma között elfogadható, logikus kompromisszumot jelent a napi kétszeri kezelés premix inzulinnal.

Kevésbé bonyolult, mint az intenzív inzulinterápia, ugyanakkor lényegesen jobb anyagcserekontrollt és PP vércukorszint-szabályozást biztosít, mint a BOT. Hátránya, hogy ha a kezelést humán premix inzulinnal végezzük, akkor az inzulin beadása és az étkezés megkezdése között körülbelül perces kivárásra van szükség.

A tapasztalat szerint ezt a betegek többsége nem tartja be, emiatt a PP vércukorszintek túl magasra emelkednek, mintegy három órával a fôétkezések után azonban már jelentôs a vércukorszint csökkenése, azaz elindul a sinushullám a vércukorszint nagyfokú ingadozása.

Nem ritka az éjszakai hypoglykaemia és a jelentôs testsúlynövekedés sem.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség diabetes 2 típusú üzemi kezelési

Ha viszont a kezelés napi kétszeri analóg premix készítménnyel történik, akkor nincs szükség kivárásra, az inzulininjekció után a beteg gyakorlatilag azonnal étkezhet, az analóg premix inzulin így is képes megfogni a PP vércukorszint túlzott emelkedését. Az éjszakai hypoglykaemia szignifikánsan ritkább, mint humán premix inzulin alkalmazása mellett, és a testsúly növekedése sem szükségszerû. Ugyanakkor más nagy szakmai társaságok például az Amerikai Endokrinológiai Társaság a napi egyszeri bázisinzulinnal végzett terápia elégtelensége esetén kifejezetten a bifázisos analóg premix inzulinnal végzett terápiát javasolják következô lépésként, és ez a es ADAajánlásba már bekerült, kiemelve a gyors hatáskezdetet és a jobb PP vércukorkontrollt 3.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség cukor a vizeletben cukorbetegséggel 2 kezelés

A Magyar Diabetes Társaság MDT szakmai irányelveiben a napi kétszeri premix inzulinnal végzett kezelés szintén szerepel mint lehetséges alternatíva a 2-es típusú cukorbetegek inzulinterápiájában, és említésre kerül a premix inzulin napi háromszori adása is prandiális premix terápia, PPTamellyel valóban jól reprodukálható a fiziológiás inzulinprofil 4. Hazánkban jelenleg két analóg premix készítmény van forgalomban ben vezették be a Humalog Mix különbözô arányúkészítményeit, majd ben a bifázisos aspart inzulint NovoMix Most a NovoMix 30 inzulinnal világszerte és hazánkban szerzett tapasztalatokat foglalom össze.

Kémiai folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség, farmakokinetika Egészségesek esetében étkezést követôen a szérum inzulinszintje szinte azonnal emelkedni kezd, a prandiális inzulinelválasztás a csúcskoncentrációt mintegy perc múlva éri el, majd körülbelül 2 óra elteltével a szérum inzulinkoncentrációja fokozatosan visszatér az alapszintre, és ez után az inzulinszekréció a bazális rátával folytatódik a következô étkezésig.

Az inzulin subcutan injekciója után a szérum inzulinszintje meredeken emelkedik, jól utánozva a fiziológiás inzulinelválasztást.

A korai inzulincsúcs alkalmas arra, hogy megfogja a PP vércukorszint-emelkedést 5, 6, 7. Szokás ezért a készítményt bifázisos aspart inzulinként is említeni BIAsp.

A napi 2-szeri NovoMix 30 inzulinnal tehát mind a reggelire, mind a vacsorára fogyasztott szénhidrát vércukorszint-emelô hatása kivédhetô, az étkezések közötti idôben és éjszaka viszont a protaminizált aspart inzulin biztosítja a bázis komponenst. Amennyiben az ebéd után a folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség túl magasra emelkedne, úgy felmerül a kezelés kiegészítése.

Erre két lehetôség is kínálkozik: közvetlenül folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség ebéd elôtt adhatunk kis mennyiségû gyors hatású analóg inzulint például NovoRapid inzulintezt hívjuk szemi-intenzív kezelésnek. Másrészt adhatjuk a NovoMix 30 inzulint naponta háromszor is a fôétkezések elôtt, és az így kialakított inzulinszintek már szinte tökéletesen utánozzák a fiziológiás inzulinprofilt. Ezt a kezelést nevezzük prandiális premix terápiának.

A BIAsp és a bifázisos humán 2-es típusú diabétesz. folk kezelések BHI farmakokinetikai tulajdonságait Jacobsen és munkatársai vizsgálták 23 egészséges egyén esetében. A szerzôk a két inzulin subcutan injekciózása után kialakult inzulinprofilt a beadástól a csúcskoncentráció eléréséig eltelt idôt, a maximális inzulinszintet, valamint a beadás utáni elsô 90 percben mért inzulingörbék alatti terület nagyságát [area under curve, AUC] hasonlították össze.

Az eredményeket az 1. Ennek megfelelôen a 0 90 perc alatti terület is szignifikánsan nagyobb volt a BIAsp beadása után: ± vs. A vércukorszint csökkenése szintén korábban következett be, és nagyobb mértékû volt a BIAsp inzulin beadását követôen 8.

Több véletlen besorolásos, prospektív tanulmány és számos retrospektív vizsgálat eredménye szerint a BIAsp kezelés során az inzulininjekciók és az étkezés között nincs szükség kivárásra, a BIAsp beadása után az étkezés gyakorlatilag azonnal elkezdhetô.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség sárgarépa glikémiás indexe

A hypoglykaemiás rosszullétek és ezen belül kifejezetten a súlyos és az éjszakai hypoglykaemiák száma szignifikánsan csökkent. A testsúly növekedése általában kisebb mértékû, mint a humán premix inzulin alkalmazása mellett 9. Prospektív, véletlen besorolásos vizsgálatok Boehm és munkatársai diabeteses beteg esetében tanulmányozták a posztprandiális vércukorszint alakulását BHI-terápia, illetve BIAspkezelés mellett.

A súlyos hypoglykaemiás rosszullétek száma mintegy felére csökkent a BIAsp-kezelés mellett Boehm és munkatársainak egyik késôbbi vizsgálatában már csak 2-es típusú cukorbetegek szerepeltek. Az elsô év végén a BIAsp inzulinnal kezelt csoportban a súlyos hypoglykaemiák nem szignifikáns csökkenését észlelték.

Davidson és munkatársai metaanalízisben elemezték a BIAsp- és a BHI-kezelés mellett kialakuló hypoglykaemia gyakoriságát.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség a kezelés paul tehetetlenség cukorbetegség

Összesen kilenc véletlen besorolásos, párhuzamos csoportos vagy keresztezett vizsgálat adatait dolgozták fel, a vizsgált betegek száma volt. A nappali hypoglykaemia viszont a BHI-kezelés mellett volt ritkább.

A betegek egyik csoportját napi kétszeri BIAspterápiára, a másik csoport betegeit napi kétszeri humán NPH inzulinra állították át. A PP vércukorszint szignifikánsan jobban csökkent a BIAspkezelés mellett, de ez nem járt a hypoglykaemiás rosszullétek gyakoriságának növekedésével Garber mi az inzulinrezisztencia munkatársai azt vizsgálták, hogy a BIAsp-kezelés bevezetésével, majd a kezelés fokozatos intenzifikálásával miként változik a kezelt betegek átlagos HbA 1c -szintje, illetve hogy a betegek mekkora hányada éri el a célértéket.

Amint a táblázatból látható, a kezelés intenzifikálásával azaz a napi inzulininjekciók számának növelésével a célértéket elérô betegek aránya fokozatosan nôtt.

Az eredmények bizonyítják, hogy a megfelelôen intenzifikált BIAspkezelés mellett az inzulinkezelést igénylô T2DM betegek döntô többségében elérhetô a kívánt szénhidrátanyagcsere-egyensúly. A testsúly mindkét terápia mellett kissé növekedett, de a BIAsp mellett kisebb mértékben Megfigyeléses vizsgálatok A prospektív, véletlen besorolásos vizsgálatok kétségkívül magasabb evidenciaszintet képviselnek, mint a retrospektív adatgyûjtésen alapuló tanulmányok.

Ennek oka az, hogy a véletlen besorolásos viszgálatokban a betegek valamelyik vizsgálati csoportba sorolása véletlenszerûen történik, ezért a különbözô csoportok kockázati statusa statisztikailag kiegyensúlyozott.

Így az adekvát kontrollcsoport lehetôvé teszi a korrekt biometriai összehasonlítást. Ennek ellenére ezeknek a vizsgálatoknak számos hátrányuk is van.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség a gyermekek központi elfogadhatatlan cukorbetegségeinek kezelésére

Ilyen hátrány például az a jól ismert tény, hogy az egyes csoportokba gyakran csak szuperszelektált, speciális paraméterekkel rendelkezô betegek kerülhetnek be, és emiatt mindig kérdéses, hogy az ilyen vizsgálatok eredményei például egy új gyógyszer elônyösnek látszó tulajdonságai vajon érvényre jutnak-e a mindennapi gyakorlatban az átlagos beteg esetében is.

További hátránya ezeknek a vizsgálatoknak, hogy rendkívül drágák. Emiatt a bevonható betegek száma és a követési idô is korlátozott.

  1. Görögszéna: cukorbetegség és szívbetegség ellen
  2. [PDF] A mio-inozitol jótékony hatása inzulint | Semantic Scholar
  3. Már az ókori egyiptomiak és perzsák is használták, főként a kóros soványságot és az étvágytalanságot kezelték zúzott magvaival.
  4. Használható-e a CBD-olaj cukorbetegség kezelésére vagy megelőzésére?
  5. Használható-e a CBD-olaj cukorbetegség kezelésére vagy megelőzésére?
  6. Cukorbetegség. Gyógyítható?
  7. JELENTÉS a fejlődő országokbeli legfőbb és elhanyagolt betegségekről

A megfigyeléses vizsgálatok eredményei utólagos adatgyûjtésen alapulnak, ezért a felhasznált adatok gyakran hiányosak, nincs adekvát kontrollcsoport, a study effect gyakran torzítja az eredményeket.

Ugyanakkor a megfigyelések a való életet tükrözik, ezek a betegek nincsenek egyéb szempontok szerint szelektálva. Az így kapott adatok jól kiegészíthetik a prospektív vizsgálatok eredményeit A besorolt betegek különböztek a megelôzô kezelés szempontjából: voltak csak diétával kezelt betegek, voltak, akik OAD-t kaptak, és voltak, akik inzulinkezelésben részesültek OADval vagy a nélkül.

Az átállítást követôen három és hat hónap múlva ellenôrizték a laboratóriumi paramétereket éhomi és napközbeni vércukorszintek, HbA 1cvalamint a hypoglykaemiás reakciók gyakoriságát. A betegek testsúlya nem változott szignifikáns mértékben a hat hónapos BIAsp-kezelés során Ebben a mintegy T2DM beteg terápiás eredményeit analizálták. Mindhárom csoport betegeit BIAsp-re állították át, amit 26 hétig folytattak.

A kezelési periódus végén elemezték a súlyos hypoglykaemiák, az éjszakai, valamint a nap folyamán bármikor elôforduló enyhe hypoglykaemiák gyakoriságát, ezenkívül regisztrálták a szénhidrát-anyagcsere CH-anyagcsere paramétereinek változását is. Az éjszakai és a bármikor elôforduló enyhe hypoglykaemiás reakciók gyakorisága a korábban inzulinnal kezelt csoportokban szintén szignifikánsan csökkent, a másik két csoportban csak diéta és csak OAD alig változott.

Ennek ellenére hangsúlyozni kell, hogy a HbA 1c - szint igen jelentôs csökkenése általában nem járt a hypoglykaemiás reakciók számának növekedésével.

folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség ödéma cukorbetegség kezelés készítmények

Ebben az alcsoportban is követték a CHanyagcsere paramétereit, a hypoglykaemiák gyakoriságát, valamint a terápiás elégedettség változását is. Csökkent a hypoglykaemiás események száma, és nôtt a betegek elégedettsége is. Említést érdemel még, hogy a A célértéket elérô betegcsoportokban általában rövidebb volt a diabetes tartama, alacsonyabb volt a kiindulási HbA 1c -szint és kisebb volt a napi inzulinigény a részletes adatokat a 3.

Shah és munkatársai a betegek terápiás elégedettségét mérték fel a BIAsp-kezelésre állítás elôtt és a 24 hetes kezelés után. A vizsgálathoz a DiabMedSat standardizált kérdôívet használták A terápiás elégedettség növekedésében nyilván szerepelt, hogy a csökkenô vércukorszintek mellett egyúttal a hypoglykaemiák száma is csökkent Mindez egyaránt vonatkozik azokra a betegekre, akiket korábban csupán diétával vagy orális antidiabetikummal, esetleg az OAD mellett inzulinnal, illetve kizárólag inzulinnal kezeltek az inzulinkezelés ezekben az esetekben napi egyszeri, esetleg napi kétszeri inzulininjekciót jelentett.

Az IMPROVE leírt alcsoportvizsgálata azonban rávilágít arra is, hogy az elôzôleg humán premix inzulinnal kezelt betegek eredményei is szignifikánsan javulhatnak az analóg premix terápiával az átállítást követôen. Ezt a kérdést vizsgálták a közelmúltban a Mixchange hazai megfigyeléses felmérés során is. A Mixchange vizsgálatban összesen T2DM beteg eredményeit értékelték retrospektív megfigyeléses vizsgálat keretében.

A betegeket elôzôleg részben diabetológiai centrumokban, részben háziorvosi rendelôkben gondozták. A betegeket napi kétszeri analóg premix NovoMix 30 inzulinra állították át, a váltás és a további gondozás összesen 50 hazai diabetológiai centrumban történt.

Az átállítás elôtt és hat hónappal utána ellenôrizték az alkati paraméterek, valamint a CH-anyagcsere mutatóit.

Enyhe, de szignifikáns javulás következett be a lipidszintekben és a vérnyomásértékekben is. Ugyancsak enyhén, de szignifikánsan csökkent a betegek átlagos testsúlya is. Említést érdemel, hogy a BIAspkezelés mellett azoknak a betegeknek is csökkent a testsúlya, akiké a BHI-kezelés mellett nôtt és éppen ez volt a terápiaváltás egyik indikációja.

A hypoglykaemiás események száma szintén jelentôsen csökkent A harmadik nagy nemzetközi vizsgálat az A 1 chieve tanulmány volt. Ebben a vizsgálatbanelôzetesen OAD-vel vagy inzulinnal kezelt T2DM beteget a besorolást követôen detemir- folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség vagy BIAsp-kezelésre állítottak át, s hat hónapig követték a cardiovascularis kockázati tényezôk vércukorszint, lipidszintek, vérnyomás, testsúlyvalamint a hypoglykaemia gyakoriságának a változását.

Az eredményeket a közelmúltban publikálták A lipidszintek és a szisztolés vérnyomás mindegyik csoportban szignifikánsan javult mindhárom inzulinanalóg mellett. Az átlagos testsúly érdemben nem változott az analóg inzulinnal végzett hat hónapos kezelés során A klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása Folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség leírt klinikai vizsgálatok eredményei alapján a NovoMix 30 analóg premix inzulin elônyös választást jelent a T2DM terápiájában.

Napi egyszeri vagy kétszeri adás mellett a készítmény alkalmazása az idôs betegek számára is egyszerû. Szükség esetén a terápia intenzifikálható, és ezzel a célértéket elérô betegek aránya szignifikánsan növelhetô. A BIAsp-kezelés intenzifikálására a közelmúltban dolgoztak ki és publikáltak nemzetközi szakemberek bevonásával összeállított javaslatot Az analóg premix inzulin számos elônnyel rendelkezik a humán premix inzulinnal szemben. Az inzulininjekciók és az étkezések között nincs szükség kivárásra, ezért az étkezések idejét nem kell elôre tervezni, a napirend rugalmas marad.

A PP vércukorszintek szignifikánsan alacsonyabbak az analóg premixszel végzett kezelés mellett, ugyanakkor a hypoglykaemiás reakciók elsôsorban az éjszakai és a súlyos hypoglykaemiák száma is szignifikánsan kisebb. A vizsgálatok jelentôs részében ha nem is mindegyikben a HbA 1c szintje szignifikánsan alacsonyabb volt az analóg premix alkalmazása mellett.

Mindezeket az elônyöket jól tükrözik a betegek elégedettségét felmérô tesztek is. A fejlôdô országokban, sok ezer beteg bevonásával végzett retrospektív vizsgálatok adatai megerôsítették a véletlen besorolásos vizsgálatok leírt eredményeit, egyúttal igazolva azt folk medicine treatment-es típusú cukorbetegség, hogy az analóg premix inzulin elônyei a kezelt betegek etnikai és lakóhelybôl fakadó eltéréseitôl függetlenül érvényesülnek a 2-es típusú cukorbetegség terápiájában.

Szükség esetén a terápia intenzifikálható, a célértéket elérô betegek aránya szignifikánsan növelhetô. Irodalom 1. Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.

How to practice emotional first aid - Guy Winch

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnôttkorban. Twice-daily biphasic insulin aspart 30 versus biphasic human insulin a double-blind crossover study in adults with type 2 diabetes mellitus. Improved postprandial glycemic control with biphasic insulin aspart relative to biphasic insulin Lispro and biphasic human insulin in patients with type 2 diabetes.

Reduced postprandial glucose excursion with biphasic insulin Aspart 30 injected inmediately before a meal.