Myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes.


A carbutamid, tolbutamid, chlorpropamid valamint a gliclazid az ún. Kísérletes in vivo vizsgálataink bebizonyították, hogy az első generációs sulphonylureák potencírozzák a provokált arrhythmiákat 4,5míg a második generációs készítmények gátolják azok kialakulását.

Klinikai megfigyeléseink jól alátámasztják ezt a tényt. Mindazonáltal nem ismeretes olyan bizonyíték a vércukorcsökkentő sulphonylureák két csoportjának eltérő hatásmechanizmusára, amely megfelelő magyarázatul szolgálna az ellentétes in vivo eredményekre.

Makroangiopáthia diabetes mellitusban

Ezt a kérdést analizálandó, a vércukorcsökkentő sulphonylurea készítmények hatását vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze izolált nyúlszív preparátumokon 9. A vizsgált antidiabetikumok egyike sem befolyásolta a nomotóp, valamint junctionalis automatiát.

myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes inzulin értékek miu/l

A glibenclamid csökkentette a Purkinje rostok automáciáját, míg myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes többi szer inkább fokozta azt. Tovább vizsgálva a sulphonylureákat in vitro izolált bal pitvar- valamint jobb kamra készítményen, azt tapasztaltuk, hogy csak a glibenclamid fokozta dózisfüggően a vezetési időt, az effektív refrakter periódust, valamint az elektromos küszöböt 10míg a többi vegyület nem befolyásolta ezeket a paramétereket.

Előadás másolata: Cukorbetegek kezelési irányelvei Dr. Magyarországi epidemiológiai adatok III. Fövényi József

Ezek az adatok az alábbiakra engednek következtetni: 1 a glibenclamid kifejezett antiarrhythmiás hatással rendelkezik in vitro is; 2 a többi második generációs sulphonylurea vonatkozásában nincs az antiarrhythmiás hatásra elektrofiziológiai bizonyíték, csak in vivo tapasztalható; 3 az első generációs sulponylurea készítmények esetében nem mutatható ki kifejezett proarrhythmiás hatás in vitro, ugyanakkor azonban ezek a szerek in vivo serkentik a provokált arrhythmiákat.

Mindazonáltal az in vitro elektrofiziológiai vizsgálatok nem szolgálnak kielégítő magyarázattal a vércukorcsökkentő sulphonylureák két generációjának ellentétes cardialis hatásaira.

Diabetes og farmakoterapi

A sulphonylureák membrán-csatornák iránti affinitásának összehasonlítása további lehetőséget rejt magában a két generációs vegyületek közötti ellentétes hatás tisztázásában. Mióta Sturgess és munkatársai 11 kimutatták, hogy a pancreasban a sulphonylurea receptor tulajdonképpen egy ATP-szenzitív kálium csatorna, megállapították, hogy a sulphonylureák kálium csatorna iránti affinitása különböző, hasonlóan a vércukorcsökkentő hatáshoz Az ATP-szenzitív kálium csatorna extrapancreatikusan is a szervezet számos szervében megtalálhatóezért a sulphonylureák ATP-szenzitív kálium csatornákra gyakorolt befolyásuknál fogva rendelkezhetnek közvetlen és közvetett cardialis, neurogen, illetve hormonalis hatásokkal.

  1. Rejtett cukorbetegség kimutatása
  2. Узел.
  3. Глазами появилось: СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО ГЛАВА 26 Сидя на скамейке напротив городской больницы, Беккер думал о том, что кто-то начнет разыскивать Северную Дакоту, кроме анонимного адреса.

Fossett és mtsai 20 valóban azt tapasztalták, hogy a második generációs sulphonylureák affinitása a receptorhoz kötött ATP-szenzitív kálium csatornához jelentősen nagyobb a myocytákban, mint az első generációs készítményeké. Mindazonáltal nincs bizonyíték arra, hogy az első és második generációs vegyületek ellentétes hatást gyakorolnának az extrapancreatikus kálium csatornákra, ami megmagyarázná az arrhythmia készségre gyakorolt ellentétes in vivo hatásukat.

A jelen vizsgálat eredményei szerint a második generációs sulphonylurea vegyületek potencírozzák a vagus ingerlés okozta vérnyomás-csökkenést.

myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes will diabetes cause atrial fibrillation

A parasympathicus stimulus hatására kialakuló bradycardiát csak a glibenclamid fokozta, a többi vegyület nem befolyásolta. Ismeretes, hogy a hirtelen szívhalál jelensége gyakran megfigyelhető diabetes mellitusban, különösen autonom neuropathia fennállása esetén QT távolság megnyúlásával együtt járó neuropathiás esetek továbbá gyakran társulnak malignus ventricularis arrhythmiákkal Ezek figyelembevételével a fenti adatok igen fontosak és nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak.

A glibenclamid ugyanis javítja cukorbetegség kezelés ribizli levelek cardialis innervatiót az autonóm idegrendszerre gyakorolt hatásánál fogva, hozzájárulva egyrészt a szer kedvező közvetlen antiarrhythmiás hatásához, másrészt pedig pozitívan befolyásolva, illetve ellensúlyozva a cardialis autonóm neuropathia következményeit.

myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes kezelés hormonok diabetes

Fenti vizsgálatok eredményei alapján a különböző vércukorcsökkentő sulphonylureak különbözőképpen befolyásolják a cardialis autonóm idegrendszer müködését, nem kizárólagosan, de jelentősen hozzájárulva ezáltal ellentétes cardialis hatásuk myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes. University Group Diabetes Program.

A study of the effects of hypoglycaemic agents on vascular complications in patients with adult-onset diabetes. Mortality results.

Belgyógyászati Klinika, Szeged3 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei Horváth Viktor dr.

Diabetes Suppl. Koltai M. Ballagi-Pordány G. Pogátsa G. Balant L. Pharmakokin 6: Arneimittelforschung Sturgess N. Lancet 2: Zini S. Schmid-Antomarchi H. Villar A. Pharmacodyn Buckingham R. Winkquist R. Eltze M. Amoroso S. Science Fosset M. Ewing D.

Med Kahn J. Endocrinol Metab.